Komunikat Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. sytuacji powodziowej na terenie Torunia

Przedstawiamy treść komunikatu dot. sytuacji powodziowej na terenie Torunia, który wystosował prezydent Michał Zaleski.

Informuję, że z dniem 29 maja 2019 r. od godz. 0:00 Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego dla terenów województwa kujawsko-pomorskiego (gmin) zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich.

Obserwowany rozwój stanów wody w zlewni górnego i środkowego odcinka rzeki Wisły oraz istniejące i prognozowane wielkości dopływu do zbiornika wodnego
„WŁOCŁAWEK”, stwarzają realne zagrożenie wystąpienia stanów wody przekraczających stany ostrzegawcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poniżej stopnia wodnego we Włocławku.

Na godz. 19.10 dnia 28 maja 2019 r. poziom wody w Wiśle w Toruniu osiągnął 455 cm. Stan ostrzegawczy rzeki Wisły w Toruniu wynosi 530 cm. Przekroczenie stanu ostrzegawczego przewiduje się w godzinach porannych dnia 29 maja 2019 r.

W związku z powyższym apeluję do osób przebywających na terenach wzdłuż rzeki Wisły o zachowanie rozwagi i ostrożności.

Osoby przebywające na terenach zalewowych oraz użytkownicy ogrodów działkowych na Rudaku i przy ul. Przybyszewskiego powinny na bieżąco obserwować stan wody w Wiśle oraz podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę żywego inwentarza i mienia na terenach zagrożonych podtapianiem.

Bieżących informacji o sytuacji hydrologicznej na terenie miasta Torunia udziela całodobowo dyżurny Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu – 56 611 93 10.

Szef Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Dodawanie komentarza

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *