Mniej drzew do wycięcia – jest stanowisko Prezydenta

(fot. JS/tjt)

W piątek na Placu Rapackiego manifestowali społecznicy, którzy sprzeciwiają się wycince określonej ilości drzew w tym miejscu. Jeszcze przed rozpoczęciem strajku Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski zwołał briefing prasowy, na którym poinformował, że Miasto zredukowało liczbę drzew do wycięcia.

Trwa realizacja zadania „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”, które przygotowuje te miejsca pod modernizację mostu im. Józefa Piłsudskiego. W ramach projektu zdecydowano się na wycięcie 118 spośród 229 zinwentaryzowanych drzew. Dokonano jednak pewnych zmian w projektach ścieżek rowerowych oraz chodników i ostatecznie zaplanowano wycinkę 84 drzew. Mowa tutaj o drzewach chorych, na których występują opruchnienia.

Miasto Toruń, rozwijając się, musi zapewnić różnorodne warunki i szanse, które polegają również na tym, abyśmy pozyskiwali nowe tereny, np. zajęte przyrodniczo, po to, aby wybudować obiekty, drogi, chodniki i inwestycje – mówi Michał Zaleski. Tak się dzieje we wszystkich miastach, również w Toruniu. W procesie inwestycyjnym starannie dbamy o to, aby środowisko naturalne Torunia było nie tylko ograniczane, ale wręcz przeciwnie – wzbogacane dzięki nasadzeniom zastępującym, zapewniających nowe enklawy zieleni w naszym mieście, abyśmy z przekonaniem mogli mówić o Toruniu jako mieście zielonym. Pomimo ponownie przeprowadzonej analizy drzewostanu, poleciłem, aby jeszcze raz wykonana została ekspertyza dendrologiczna, która pochyli się nad drzewami niewykazującymi zdegradowanej żywotności, czy i w jakim zakresie można je przeznaczyć do przesadzenia. Dendrolodzy mówią, że przesadzanie drzew, tak jak w tym przypadku posadzonych na gruntach nasypowych, istotnie przekształconych, na których nie ma rodzimej ziemi za wyjątkiem wzniesieniem wydmowych, jest bardzo trudne. Ale podejmiemy jeszcze taką analizę.

Wycięte drzewa zostaną zastąpione przez nowe – odporne na suszę i zanieczyszczenie powietrza. W ramach nasadzeń mają stanąć 84 takie drzewa.

Dodawanie komentarza

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *