Projekt biletu elektronicznego z nagrodami

(fot. Małgorzata Litwin/torun.pl)

Miejski Zakład Komunikacji zachęca do testowania w najbliższych dniach biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu. W związku z tym zorganizowane będą rożne konkursy z ciekawymi nagrodami. 

Już 1 marca 2019 r. rusza pilotażowy program „System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”.  Jest to pierwszy krok do wprowadzenia karty miejskiej. Pilotaż ten zostanie przeprowadzany we wszystkich pojazdach obsługujących linie tramwajowe nr 1 i nocne 1N i będzie trwał 7 miesięcy czyli do 30 września 2019 r. System zaproponowany w pilotażu łączy możliwość płatności za bilet za pośrednictwem dedykowanej karty miejskiej, bankowej karty płatniczej oraz smartfona z funkcją NFC. Partnerami projektu są Atrium Copernicus, EService, R&G PLUS oraz Bee-Tech.

Toruń z Kartą Miejską? Rusza pilotaż biletu elektronicznego

Celem pilotażu jest przetestowanie systemu przez jak największą liczbę pasażerów oraz zebranie opinii na temat nowych możliwości uiszczania opłaty za przejazd, poprzez wypełnienie przygotowanej ankiety w formie elektronicznej. Dla uczestników pilotażu przeprowadzone zostaną konkursy. Co miesiąc wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach:

  • na największą ilość „tapnięć” pilotażowej Toruńskiej Karty Miejskiej, tj. zbliżeń tej karty do terminala systemu biletu elektronicznego w pojeździe – w okresie 1 miesiąca kalendarzowego,
  • na największą ilość operacji zakupu biletu na przejazd z wykorzystaniem bankowej karty płatniczej bądź smartfona z funkcją NFC – w okresie 1 miesiąca kalendarzowego
  • na najlepsze hasło promujące docelową kartę miejską – przesłane w okresie danego miesiąca kalendarzowego.

Osoby korzystające z testowanego systemu, po wypełnieniu prawidłowo ankiety, w której wyrażą swoje spostrzeżenia i uwagi o nowym systemie, będą mogły wziąć udział  w zadeklarowanej kategorii konkursowej. Co miesiąc do wygrania będą takie nagrody jak zasilenie ePortmonetki na pilotażowej Toruńskiej Karcie Miejskiej w wysokości ceny biletu miesięcznego na wszystkie linie tramwajowe, bon towarowy do jednej z toruńskich galerii handlowych o wartości 100 zł, gra „Monopoly edycja Toruń” i inne.

Na koniec realizacji projekt spośród zdobywców pierwszych miejsc w każdej z kategorii wybrani zostaną laureaci, którzy otrzymają nagrodę główną w postaci smartfona lub smartwatcha z usługą płatności zbliżeniowych. W konkursie mogą wziąć udział pasażerowie komunikacji miejskiej w Toruniu, którzy:

  • korzystają odpłatnie z przejazdu na liniach objętych pilotażowym systemem biletu elektronicznego, z wykorzystaniem karty miejskiej, bankowej karty płatniczej lub smartfona,
  • wypełnią czytelnie wszystkie rubryki ankiety dot. pilotażowego systemu biletu elektronicznego
  • zadeklarują swój udział w konkursie, dołączą do ankiety zgłoszenie udziału w konkursie wraz z niezbędnymi danymi
  • mają ukończone 13 lat,

W okresie trwania pilotażu możliwość testowania pilotażowej Toruńskiej Karty Miejskiej będzie miało 700 osób, które zadeklarują chęć skorzystania z takiej formy płatności za bilety, wypełnią wniosek na użytkowanie kart, a ponadto zaakceptują Regulamin korzystania z pilotażowego programu „System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej w Toruniu”. Osoby te, w cenie miesięcznego biletu na wszystkie linie tramwajowe, otrzymają kartę miejską z uzupełnioną ePortmonetką.

W momencie personalizacji pilotażowej karty miejskiej i zarejestrowania ulgi na karcie zapisana zostanie domyślna taryfa kasowania (bilet normalny lub ulgowy). Aktywna pilotażowa Toruńska Karta Miejska uprawniać będzie do przejazdów na wszystkich liniach tramwajowych. Jednak po wejściu do tramwaju linii nr 1 lub 1N obowiązkiem pasażera będzie, każdorazowo zarejestrowanie karty w terminalu biletu elektronicznego poprzez przyłożenie jej do czytnika w celu umożliwienia urządzeniu obciążenia ePortmonetki, zgodnie z domyślną taryfą kasowania (bez konieczności wyboru biletu na interfejsie graficznym). ePortmonetka przeznaczona jest do opłacania przejazdów jednorazowych na linii objętej pilotażem, do momentu zrównania ich wartości z ceną biletu miesięcznego na wszystkie linie tramwajowe i aktywowania biletu miesięcznego. Po aktywacji biletu miesięcznego do końca bieżącego miesiąca kalendarzowego opłaty za przejazd nie będą pobierane.

Osoby, które są zainteresowane testowaniem pilotażowej Toruńskiej Karty Miejskiej mogą się zgłaszać po wniosek, który po wypełnieniu będzie podstawą do wydania karty, do Punktu Obsługi Klienta Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza 24/26. Karty będą wydawane na podstawie stosownego wniosku, dostępnego na miejscu, począwszy od dnia 25 lutego 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00).

Dodawanie komentarza

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *