Złóż wniosek o wpis do rejestru wyborców i zagłosuj 26 maja!

(fot. Krystian Lachor/tojesttorun.pl)

Już 26 maja Polacy udadzą się do urn wyborczych, aby zagłosować na swojego kandydata  do Parlamentu Europejskiego. Wiele osób, pomimo braku zameldowania, może złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców.

Wiele osób w czasie wyborów może przebywać poza terenem swojego zamieszkania stałego, co uniemożliwia prawo do oddania głosu. Organizacje państwowe utworzyły w tym celu rejestr wyborców. Pełnoletni obywatele, pomimo braku zameldowania w Toruniu, mogą zapisać się na taką właśnie listę. Dzięki temu 26 maja uzyskają prawo do głosowania w aktualnym miejscu przebywania.

Aby zostać dopisanym do rejestru wyborców, należy dostarczyć do Wydziału  Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia następujące dokumenty:

  •  wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców,
  • pisemną deklarację zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru,
  • dokument tożsamości oraz jego kopię  — na przykład dowód osobisty lub paszport.
  • dokumenty, które potwierdzą stałe zamieszkiwanie w Toruniu (np: tytuł prawny do lokalu (akt notarialny o nabyciu nieruchomości, wyciąg z Księgi Wieczystej, decyzja administracyjna, umowa najmu), umowy na dostawę mediów (rachunek za energię elektryczną, ogrzewanie, dostawę wody, odbiór nieczystości), umowa o pracę, w tym umowy cywilno – prawne, korespondencja doręczana na deklarowany adres zamieszkania,  (zawiadomienia, wezwania, rachunki, faktury), okoliczności potwierdzające stały pobyt w Toruniu (okres zamieszkiwania, centrum życia rodzinnego, udział w życiu społecznym, nauka dzieci i inne).

Uzupełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub elektronicznie do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia. Termin składania wniosków trwa do 24 maja do godz. 15.30. Urząd Miasta w ciągu 5 dni podejmuje decyzję o prawie do głosowania danego niezameldowanego obywatela.

Składanie wniosków:

 – Osobiście – w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia, ul. Stefana Batorego 38/40, p. 26, 27  w godz. 7.30 – 17.00 , tel. (56)  61 18 323 lub (56) 61 18 326,

– W formie dokumentu elektronicznego – opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym z załączonym skanem dokumentu tożsamości i dokumentów potwierdzających stałe zamieszkiwanie w Toruniu.

Jeden komentarz

Dodawanie komentarza

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *